HYPOTHEEK IN ETTEN-LEUR Markt 19 4875CB Etten-Leur T: (076) 504 72 54 E: ettenleur1690@hypotheekshop.nl >Routebeschrijving

      OPENINGSTIJDEN

Maandag 09:00 – 22:00
Dinsdag 09:00 – 22:00
Woensdag 09:00 – 22:00
Donderdag 09:00 – 22:00
Vrijdag 09:00 – 17:00

SOORTEN HYPOTHEKEN

Er zijn veel verschillende soorten hypotheken, hieronder lees je alles over de verschillende vormen. Leer alles over de verschillende vormen, zodat jij altijd de goede keuze maakt.

AFLOSSINGSVRIJE HYPOTHEEK

Bij een aflossingsvrije hypotheek los je niets af want je betaalt alleen rente. Hierdoor profiteer je van maximaal fiscaal voordeel en lage maandlasten. De schuld blijft tot het moment van aflossen (vaak als gevolg van verkoop van de woning) even groot, waardoor je van een maximale belastingteruggaaf kan genieten. Deze aflossingsvrije hypotheek wordt vaak gecombineerd met andere hypotheekvormen.

De hypotheekrente is voor de aflossingsvrije hypotheek  alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt.

HOE KUNNEN WE JE HELPEN?

Bel ons op!
(076) 504 72 54

ANNUÏTEITEN HYPOTHEEK

Bij een annuïteitenhypotheek betaal je een vast bedrag per maand. Dit bedrag bestaat in het begin voor het grootste deel uit rente en een klein stukje aflossing. Doordat je steeds meer aflost wordt het rentedeel steeds kleiner en het aflossingsdeel steeds groter. De netto maandlast loopt bij deze hypotheekvorm op (dat komt omdat het rentedeel steeds kleiner wordt, en alleen de rente aftrekbaar is). Let op: als aan het einde van de rente vaste periode de rente stijgt, stijgt uiteraard ook je bruto en netto maandlast. Als de rente juist daalt, gaan ook je bruto en netto maandlast omlaag.

BANKSPAARHYPOTHEEK

Bij de  bankspaarhypotheek los je niets af gedurende de looptijd en het maandbedrag blijft gelijk. En jij hebt maximale belastingaftrek. Daarnaast sluit je een spaarrekening af. Iedere maand leg je een spaarbedrag in, waarover je een vergoeding krijgt. Deze is gelijk aan de hypotheekrente. Aan het einde van de looptijd heb je precies voldoende om de hypotheek af te lossen. Er is geen overlijdensrisicodekking ingebouwd. Deze kan je wel los afsluiten.

De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt. En belastingvrij sparen is ook alleen mogelijk als de hypotheek voor 1 januari.

LIJFRENTEHYPOTHEEK

De lijfrentehypotheek is een combinatie van een lening met een aanvullende voorziening voor uw oude dag. Deze aanvullende voorziening is een lijfrenteverzekering. Uit de lijfrenteverzekering ontvangt u vanaf de afgesproken einddatum periodieke uitkeringen. Deze uitkeringen zijn wél belast. Met de uitkeringen kunt u de hypotheekrente blijven betalen en eventueel uw pensioen aanvullen. U lost de lijfrentehypotheek pas geheel of gedeeltelijk af als u uw huis verkoopt of bij eerder overlijden.

”Een hypotheekadvies moet bij je passen. Het gaat niet alleen om de laagste rente, maar om het gehele advies.”

Pedro Oosterhoek Erkend Hypothecair Planner

BELEGGINGSHYPOTHEEK

De beleggingshypotheek is een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een beleggingsrekening eigen woning. Je belegt periodiek of eenmalig in beleggingsfondsen. Mits je aan een aantal fiscale voorwaarden voldoet kun je belastingvrij beleggen. De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt. En belastingvrij beleggen is ook alleen mogelijk als de hypotheek voor 1 januari is afgesloten.

Bij het afsluiten van deze hypotheek spreek je een bedrag af dat je niet gelijk hoeft op te nemen. Je kan tijdens de looptijd vrij aflossen en opnemen. Je betaalt alleen rente over het opgenomen hypotheekbedrag. De krediethypotheek wordt ook wel als ‘opeet’ hypotheek aangeboden en vooral bij overwaarde toegepast. De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt.

BELEGGINGSVERZEKERINGSHYPOTHEEK

Hierbij betaal je maandelijks premie voor een kapitaalverzekering. Je bank of verzekeraar belegt dit geld voor je. De winst en het bijbehorende kapitaal dat je opbouwt op die rekening is bij een looptijd van 20 jaar tot een maximum van €154.000 (2012, partners €308.000) vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing (dat is 1,2% belasting over je vermogen).

Je lost de hypotheek af via een kapitaalverzekering (waarvan de premie wordt belegd). Hier zit altijd een vorm van overlijdensrisicodekking ingebakken. Bovendien is er vaak sprake van hoge beleggingskosten.

Een groot deel van de kosten wordt vaak gedurende de eerste jaren verrekend. De laatste tijd zijn er echter steeds meer producten waarvan de kosten niet meer zo hoog zijn en ook beter gespreid over de looptijd.

LINEAIRE HYPOTHEEK

Een lineaire hypotheek is een hypotheek waarbij u maandelijks een vast bedrag aflost. Dit bedrag wordt berekend door het leningbedrag te delen door het aantal periodieke aflossingen. Aan het eind van de looptijd is de gehele lineaire hypotheek  afgelost. Door de maandelijkse aflossingen nemen de restantschuld en de maandelijkse rentebedragen in de loop van de tijd af. Op het einde van de looptijd is de lineaire hypotheek daardoor een goedkope hypotheek. In het begin van de looptijd zijn de maandlasten echter verhoudingsgewijs hoog. Dan is het leenbedrag namelijk nog hoog (hoge hypotheekrente lasten) en komen de vaste aflossingskosten daar nog eens bovenop. Omdat veel huizenkopers in het begin juist lage maandlasten wensen, wordt de lineaire hypotheek niet vaak gekozen.

Bij een lineaire hypotheek dalen de jaarlijkse lasten dus gedurende de looptijd. Dit kan daarom toch aantrekkelijk zijn, vooral voor mensen die bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken of vervroegd uit dienst willen treden. Het is ook interessant voor mensen met een risicovol beroep waarbij het risico bestaat dat het inkomen door omstandigheden in de toekomst lager kan komen te liggen.

BUDGETHYPOTHEEK

Dit is een hypotheek met minder goede voorwaarden dan de standaardvorm, maar met een stuk lagere rente. Bij de meest vergaande vorm (de zogenaamde modulaire budgethypotheek) kan de klant naar keuze een aantal hypotheekvoorwaarden inruilen voor mindere voorwaarden. Als tegenprestatie krijgt hij dan rentekorting. Hoe meer uitgekleed de hypotheek, des te hoger de korting.

COMBINATIEHYPOTHEEK

Bij de combinatiehypotheek is er sprake van een mengvorm, waarbij verschillende hypotheekvormen met elkaar worden gecombineerd om tot echt maatwerk te komen. Een veel voorkomende combinatie is een deel aflossingsvrij en een deel bankspaarhypotheek of spaarhypotheek.

HYBRIDE HYPOTHEEK

De hybride hypotheek probeert de voordelen van de spaar- en de beleggingsverzekeringshypotheek te verenigen. Als de vooruitzichten op de beurs goed zijn, gebruik je de hypotheek als een beleggingsverzekeringshypotheek. Zodra het beursklimaat omslaat switch je het kapitaal naar de spaarhypotheek.

Je kunt ook een deel sparen en een deel beleggen hebben. Deze hypotheekvorm wordt nauwelijks meer afgesloten en is bovendien niet meer mogelijk voor starters.

KREDIETHYPOTHEEK

Een krediethypotheek is te vergelijken met een doorlopend krediet. De rente is variabel, maar lager dan bij een doorlopend krediet. Dat komt omdat het huis als onderpand dient. Uit een krediethypotheek kun je onbeperkt geld opnemen en aflossen. Banken stellen wel grenzen aan de minimale en maximale hoogte van een krediethypotheek. Bij een doorlopend krediet betaal je maandelijks rente en aflossing. Bij een krediethypotheek betaal je alleen rente. Het is een goede manier om de overwaarde op een huis consumptief te benutten, bijvoorbeeld als aanvulling op het pensioen. De rente is niet fiscaal aftrekbaar.

LEVENHYPOTHEEK

Een levenhypotheek is de combinatie van een lening en een kapitaalverzekering. Vormen hiervan zijn de beleggingsverzekeringshypotheek, de spaarhypotheek, de hybride hypotheek en de traditionele levenhypotheek.

SPAARHYPOTHEEK

De spaarhypotheek is een levenhypotheek. Tijdens de looptijd los je niet af op de lening. Je betaalt daarvoor in de plaats een premie voor een kapitaalverzekering. Aan het einde van de looptijd los je met de opbrengst van die verzekering de lening af.

Over het opgebouwde kapitaal op de verzekering betaalt de verzekeraar een rente die gelijk is aan de rente van de hypotheek. Als de hypotheekrente naar beneden gaat, betaal je een hogere spaarpremie. Gaat de rente omhoog dan betaal je minder spaarpremie. Daardoor blijven de schommelingen in hypotheeklasten bij rentewijzigingen redelijk beperkt.

TOPHYPOTHEEK

Relatief hoge hypotheek waarvoor de geldgever een renteopslag vraagt. Er is sprake van een tophypotheek als de totale hypotheek hoger is dan, afhankelijk van de geldgever, 75, 90% of 100% van de executiewaarde van de woning. De maximale tophypotheek bedraagt 125% van de executiewaarde.