Net als dit jaar, is in 2016 het percentage eigenwoningforfait 0,75%. Het percentage wordt elk jaar geïndexeerd op basis van een combinatie van de stijging van de huren en de ontwikkeling van de waarde van de woning.

Doordat voor de meeste woningen de WOZ-waarde hoger zal liggen dan dit jaar, betekent het dat huishoudens een hoger bedrag bij hun inkomen op moeten tellen en iets meer belasting moeten betalen. Voor de meeste huishoudens gaat het om een paar tientjes op jaarbasis.

De afgelopen jaren ging het percentage eigenwoningforfait omhoog van 0,60% in 2013 naar 0,70% in 2014 en naar 0,75% in 2015.