Er komen steeds meer mogelijk voor mensen met een tijdelijk contract, flexwerkers en uitzendkrachten om toch een hypotheek te krijgen, naast de ‘traditionele manier’ waarbij naar het inkomen van de afgelopen drie jaar gekeken werd. Goed nieuws dus, als je nog geen drie jaar inkomen kunt laten zien.

Pilot Perspectiefverklaring uitgebreid

Na een succesvolle pilot, sluiten nu meer geldverstrekkers aan bij dit initiatief. Vanaf deze week accepteren een groot aantal geldverstrekkers de Perspectiefverklaring van Randstad, Tempo Team en Yacht.

Deze uitzendbureaus geven een Perspectiefverklaring af, als een bij hen aangesloten medewerker met een flexibel arbeidscontract minimaal een jaar voor hen werkt. En waarvan het uitzendbureau verwacht dat de medewerker in de toekomst tenminste het huidige inkomstenniveau kan behouden. Het uitzendbureau kijkt daarbij naar opleiding, werkervaring, functie, competenties en de arbeidsmarktsituatie waar de werknemer woont en werkt.

Arbeidsmarktscan

Ook flexwerkers en uitzendkrachten die niet werken bij één van de hiervoor genoemde uitzendbureaus en mensen met een tijdelijk contract kunnen mogelijk een hypotheek krijgen. Sinds enkele maanden loopt bij De Hypotheekshop een pilot met de Arbeidsmarktscan. Met deze scan wordt op een objectieve manier gekeken naar je arbeidsmarktkansen. Zien die er goed uit? Dat kan voor een geldverstrekkers aanleiding zijn om je toch een hypotheek te laten afsluiten.