Net als dit jaar, is in 2016 het percentage eigenwoningforfait 0,75%. Dit getal is berekend aan de hand van 2 factoren. Het getal is een combinatie van de stijging in huurprijs en de verandering van de woningwaarde.

Voor de meeste woningen zal de WOZ-waarde hoger liggen dan dit jaar. Huishouden moeten daardoor een hoger bedrag bij hun inkomen optellen en meer belasting moeten betalen. Voor vele huishoudens kost het een paar tientjes per jaar.

De afgelopen jaren ging het percentage eigenwoningforfait omhoog van 0,60% in 2013 naar 0,70% in 2014 en naar 0,75% in 2015.